2008/05/15

David Doubelit對Raja Ampat的詮釋!

關於這次要去的Raja Ampat...

David Doubelit的Raja Ampat介紹

David Doubelit的照片

我們預計從雅加達轉機,17日到達雅加達休息一晚,隔天清晨搭乘到sorong的國內線,到達之後下午即可開始潛水,回程一樣停留在雅加達一晚,路途雖然遙遠(不過,好像已經習慣了..),卻也令人期待!

No comments: